20. Яаран хүсэх сэтгэл

```

Яаран хүсэх сэтгэл минь

Бурханы үл үзэгдэх

Өлмийг харахад

Надад тусалсан юм.

Чи бол жижигхэн сүүмгэр дөл биш.

Надтай адил чи

Бурханыг хайрлагч,

Бурханы зөн билэгтэн болох учиртай. ```

From:Sri Chinmoy,Арван Мянган Дөлт Цэцэгс, 1-р хэсэг, Agni Press, 1979
Авсан эх сурвалж: https://mn.srichinmoylibrary.com/ff_1