232. Би дахин сонсохгүй

```

Эзэн Дээдгэгээн минь

Миний чихийг таглалаа.

Хорвоогийн хяналтгүй хов живийг

Дахин би сонсохгүй.

Эзэн Дээдгэгээн минь

Миний нүдийг боолоо.

Хорвоогийн үхэшгүй мунхаг шөнийг

Дахин би харахгүй. ```

From:Sri Chinmoy,Арван мянган Дөлт Цэцэгс, 3-р хэсэг, Agni Press, 1979
Авсан эх сурвалж: https://mn.srichinmoylibrary.com/ff_3