236. Аминч үзлийг анхаарал тэжээдэг1

Аминч үзлийг анхаарал халамж тэжээдэг.

Бидний найдваргүй араатан-хүмүүн

Авирын өөрчлөлт төгөлдөржлийг

Бурханы Нигүүсэлийн Далай тэтгэдэг.  1. FF 236-261. Энэ хорин таван найргийг 1979 оны 10-р сарын 27-ны өдөр Хонконгоос Бангкок орох замдаа бичжээ.

From:Sri Chinmoy,Арван мянган Дөлт Цэцэгс, 3-р хэсэг, Agni Press, 1979
Авсан эх сурвалж: https://mn.srichinmoylibrary.com/ff_3