241. Аниргүй гэж юу вэ?

Аниргүй гэж юу вэ?

Бурханы байгалиас заяасан Гоо үзэсгэлэн.

Аниргүй гэж юу вэ?

Хүмүүний хөлсөө урсган олсон төгөлдөр.


From:Sri Chinmoy,Арван мянган Дөлт Цэцэгс, 3-р хэсэг, Agni Press, 1979
Авсан эх сурвалж: https://mn.srichinmoylibrary.com/ff_3