254. Хорвоод бүү саад бол

```

Хорвоод бүү саад бол.

Тэрээр их завгүй.

Хорвоог бүү зовоо.

Тэрээр их сул.

Хорвоог бүү өөрчил.

Тэрээр их зөрүүд. ```

From:Sri Chinmoy,Арван мянган Дөлт Цэцэгс, 3-р хэсэг, Agni Press, 1979
Авсан эх сурвалж: https://mn.srichinmoylibrary.com/ff_3