278. Аниргүйн тааламжит бодол

```

Аниргүйн тааламжит бодол

Миний хорон ухааныг ариусгадаг.

Ариун аниргүй сүнс

Бурханыг зүглэх аяллыг минь хурдасгадаг. ```

From:Sri Chinmoy,Арван мянган Дөлт Цэцэгс, 3-р хэсэг, Agni Press, 1979
Авсан эх сурвалж: https://mn.srichinmoylibrary.com/ff_3