295. Энэ бүхэн эцэс болог

```

Эзэн минь, Тандаа би

Ямар нэгэн зүйл хийх хувьтай бол

Миний уй гашуу эцэс болог.

Эзэн минь,

Та үнэхээр миний төлөө

Хоромхон зуур ч гэсэн санаа тавьдаг бол

Таны хайхрамжгүй байдал эцэс болог. ```

From:Sri Chinmoy,Арван мянган Дөлт Цэцэгс, 3-р хэсэг, Agni Press, 1979
Авсан эх сурвалж: https://mn.srichinmoylibrary.com/ff_3