37. Зальтай хууран мэхлэлт

```

Яг энэ амьдрал чинь

Зальтай хууран мэхлэлт.

Багшийнхаа Нигүүсэлт Авралын

Өчүүхэн ч гэсэн хэсгийг

Хэрхэн чи горьдох билээ?

```

From:Sri Chinmoy,Арван Мянган Дөлт Цэцэгс, 1-р хэсэг, Agni Press, 1979
Авсан эх сурвалж: https://mn.srichinmoylibrary.com/ff_1