38. Цаг хугацааны дуран

```

Хүслийн амьдрал минь

Цаг хугацааны дуранг

Эзэмшихийг хүснэ.

Бурханыг Таалалаар нь

Баярлуулахын тулд

Тэмүүлэлт амьдрал минь

Тэр дуранг

Бурхан ямагт Өөртөө хадгалж,

Үргэлж хэрэглэж явахыг хүсдэг. ```

From:Sri Chinmoy,Арван Мянган Дөлт Цэцэгс, 1-р хэсэг, Agni Press, 1979
Авсан эх сурвалж: https://mn.srichinmoylibrary.com/ff_1