39. Чиний жинхэнэ хэрэгцээ

```

Далай шиг шуналаасаа болж

Жинхэнэ хэрэгтэй зүйлээ чи алджээ.

Чамд цорын ганц хэрэгтэй зүйл бол

Бурханы ханамж. ```

From:Sri Chinmoy,Арван Мянган Дөлт Цэцэгс, 1-р хэсэг, Agni Press, 1979
Авсан эх сурвалж: https://mn.srichinmoylibrary.com/ff_1