41. Бидний уулзалтыг юу хойшлуулна вэ?

```

Бурханыг үзэх гэж би үхэн хатна.

Надтай уулзах гэж

Бурхан чухалчлан төлөвлөнө.

Тэгээд юу бидний уулзалтыг хойш нь татна вэ?

Харамсалтай нь миний огоорлын инээмсэглэл.

```

From:Sri Chinmoy,Арван Мянган Дөлт Цэцэгс, 1-р хэсэг, Agni Press, 1979
Авсан эх сурвалж: https://mn.srichinmoylibrary.com/ff_1