43. Бурхан түүнийг хайрладаг боловч

```

Түүнийг Бурхан хайрладаг боловч,

Тэр зүрхнийхээ гунигийн эзэн.

Түүнийг Бурхан адисладаг боловч,

Тэр амьдралынхаа бүтэлгүйтлийн эзэн.

Яагаад?

Яагаад?

Яагаад?

Учир нь тэр нэрээ

Хайр, бишрэл, огооролоор

Сольж амжаагүй байгаа юм. ```

From:Sri Chinmoy,Арван Мянган Дөлт Цэцэгс, 1-р хэсэг, Agni Press, 1979
Авсан эх сурвалж: https://mn.srichinmoylibrary.com/ff_1