46. Бурхан намайг хайрладаггүй

```

Намайг хайрладгаас илүү

Бурхан тэр эмэгтэйг хайрладаг.

Ай халаг гэж!

Бурхан намайг хайрлахаа больсон.

Ай халаг гэж!

Хамгийн сүүлийн, цорын ганц аврал бол

Чинхүү өөртөө итгэх итгэлийн минь гэрэл юм.

```

From:Sri Chinmoy,Арван Мянган Дөлт Цэцэгс, 1-р хэсэг, Agni Press, 1979
Авсан эх сурвалж: https://mn.srichinmoylibrary.com/ff_1