50. Бүгд атаархлын улмаас боллоо

```

Би тэвчээрийн үрээ алдлаа.

Би цэцэг мэт зүрхээ алдлаа.

Би ханамж өгөх сүнсээ алдлаа.

Энэ бүхэн

Адгийн тэнэг атаархлаас минь боллоо.

```

From:Sri Chinmoy,Арван Мянган Дөлт Цэцэгс, 1-р хэсэг, Agni Press, 1979
Авсан эх сурвалж: https://mn.srichinmoylibrary.com/ff_1