51. Америк орны дуудлага

```

Америк орны дуудлага

Дорой хулчгар муурыг

Архиран хүрхрэх арслан болголоо.

Америкийн хайр бүхий адислал

Тэр нэгэн арсланг

Шилмэл, энхрий хурга болголоо.

```

From:Sri Chinmoy,Арван Мянган Дөлт Цэцэгс, 1-р хэсэг, Agni Press, 1979
Авсан эх сурвалж: https://mn.srichinmoylibrary.com/ff_1