59. Хүмүүний амьдрал, бурханлаг амьдрал

```

Хүмүүний амьдрал бол

Айдсын боол.

Бурханлаг амьдрал бол

Эрх чөлөөт ертөнцийн эр зориг. ```

From:Sri Chinmoy,Арван Мянган Дөлт Цэцэгс, 1-р хэсэг, Agni Press, 1979
Авсан эх сурвалж: https://mn.srichinmoylibrary.com/ff_1