67. Бурханыг таньсан Багш

```

Бурханыг таньсан Багш

Мөнх оршнолын Эрэг дээр зогсоход,

Үхэлгүй оршнолын Үүдийг онгойлгоход,

Хязгааргүй оршнолын Цөмд ороход минь тусалдаг. ```

From:Sri Chinmoy,Арван Мянган Дөлт Цэцэгс, 1-р хэсэг, Agni Press, 1979
Авсан эх сурвалж: https://mn.srichinmoylibrary.com/ff_1