68. Хүмүүний мөн чанарт

```

Хүмүүний мөн чанарт

Хүн бүрийн мэдэх

Нэгэн зүйл бий:

Хүлээсийн зуулт.

Хүмүүний мөн чанарт

Бараг хүн мэдэхгүй

Бас нэгэн зүйл бий:

Эрх чөлөөний цаасан шувуу. ```

From:Sri Chinmoy,Арван Мянган Дөлт Цэцэгс, 1-р хэсэг, Agni Press, 1979
Авсан эх сурвалж: https://mn.srichinmoylibrary.com/ff_1