75. Амар амгалангийн арвин ургац

Дэлхийн их өлсгөлөн ч тэр,

Диваажингийн дориун найр ч тэр

Идэвх гарган ирэхийг минь таалдаггүйг

Ухаарсан тэр өдөр би

Амар амгалангийн арвин ургацыг

Хурааж авсан юм.


From:Sri Chinmoy,Арван Мянган Дөлт Цэцэгс, 1-р хэсэг, Agni Press, 1979
Авсан эх сурвалж: https://mn.srichinmoylibrary.com/ff_1