77. Би ганцхан Таны төлөө амьдардаг

```

Дээдийн дээд Нигүүсэлийн Эзэн минь,

Би ганцхан Таны төлөө амьдардаг.

Дээдийн дээд Ханамжийн Эзэн минь,

Би ганцхан Таны дотор амьдардаг. ```

From:Sri Chinmoy,Арван Мянган Дөлт Цэцэгс, 1-р хэсэг, Agni Press, 1979
Авсан эх сурвалж: https://mn.srichinmoylibrary.com/ff_1