78. Нууц зам

```

Бурханы Өндөрлөгт хүрэх

Нууц замыг би оллоо:

Бүхнээс дорд хүмүүний

Хамгийн бохир хөлөнд

Би зүгээр л хүрдэг юм.

```

From:Sri Chinmoy,Арван Мянган Дөлт Цэцэгс, 1-р хэсэг, Agni Press, 1979
Авсан эх сурвалж: https://mn.srichinmoylibrary.com/ff_1