81. Жинхэнэ золиос гэрэлтэн гийдэг

```

Жинхэнэ золиос гэрэлтэн гийдэг.

Жинхэнэ аз жаргал тогтуун урсдаг.

Жинхэнэ төгөлдөр өсөн нэмэгддэг.

Жинхэнэ талархал үндсийг тавьдаг. ```

From:Sri Chinmoy,Арван Мянган Дөлт Цэцэгс, 1-р хэсэг, Agni Press, 1979
Авсан эх сурвалж: https://mn.srichinmoylibrary.com/ff_1