96. Би оролцдоггүй

```

Бурханы Хэрэгт би оролцдоггүй.

Өдөр бүр шинэ ертөнц бүтээхэд нь

Би Түүнд боломжийг олгодог.

Бурхан бас миний хэрэгт оролцдоггүй.

Өдөр бүр хуучин ертөнцийг нураахад

Тэрээр надад боломж өгдөг.

```

From:Sri Chinmoy,Арван Мянган Дөлт Цэцэгс, 1-р хэсэг, Agni Press, 1979
Авсан эх сурвалж: https://mn.srichinmoylibrary.com/ff_1