98. Тийм учраас би хайртай

```

Амьдрал сайхан.

Тийм ч учраас би амьдардаг.

Залбирал сэтгэл татам.

Тийм ч учраас би залбирдаг.

Бүтээл үзэсгэлэнтэй.

Тийм ч учраас би хайртай. ```

From:Sri Chinmoy,Арван Мянган Дөлт Цэцэгс, 1-р хэсэг, Agni Press, 1979
Авсан эх сурвалж: https://mn.srichinmoylibrary.com/ff_1