24005

Миний тэмүүлэлт зүрх
Бурханы Нигүүсэлийн Мэлмийг дагадаг.
Миний овжин ухаан
Бурханы Өршөөлийн Өлмийг дагадаг.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ap 24005
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.