24015

Бидний амьдрал
Боломжоор дутаагүй.
Бидний амьдрал
Шийдмэг байдлаар дутдаг.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ap 24015
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.