24025

Бардам тайван байснаар
Бага ч гэсэн баяслыг би авахгүй.
Чин сэтгэлээсээ амгаланг дуудсанаар л
Баяр хөөрийг би хүртдэг.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ap 24025
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.