24044

Дуулгаваргүй эрэлчид
Хэзээ ч, хэзээ ч
Зорилготоо хүрэхгүй гэдгийг
Бурхан удахгүй өргөн олонд ил болгоно.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ap 24044
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.