24071

Бурханы Хүсэлийн төлөө
Бүх зүйлээ өгөх үед
Хязгааргүй оршнолын Эргийн
Ширхэг элс болон
Хэзээ ч бид үлдэхгүй.
Бид зөвхөн Хязгааргүй оршнолын
Тэр Эрэг нь болно.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ap 24071
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.