24077

Өглөө бүр би Бурханд
Нигүүсэлээ
Нэмэн өгөхийг гуйн залбирдаг.
Үдэш бүр би Бурханд
Өршөөлөө
Нэмэн өгөхийг гуйн залбирдаг.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ap 24077
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.