24080

Бурханд үнэмшихүй минь хангалтгүй.
Бурханд итгэхүй минь ч хангалтгүй.
Харин Бурханд огоорохуй минь
Зөвхөн хангалттай төдийгүй
Маш их хангалттай.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ap 24080
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.