24106

Горьдлого, цөхрөл хоёр
Бие биенээ огт хайхрахгүй ч
Үргэлж хамтдаа хөдөлдөг.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ap 24106
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.