24134

Эзэн Дээдгэгээн минь,
Таны Нигүүсэлийн Гэрэлийн тэнгэрт
Хамгийн хүчит далавчтайгаа хором бүр дүүлэх
Талархалт зүрхний минь шувууг адислаач хэмээн
Тандаа би залбиръя.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ap 24134
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.