24162

Зүрхний маань дуудлага бол
Сэтгэл сүнснээс Бурхан руу илгээх
Бидний онцгой элч.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ap 24162
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.