24168

Бурхан сонгосон Цагтаа
Бидний тэмүүллийн цангааг
Баяртай тайлах болно.
Гэвч аминч үзлийн цангааг
Бурхан бүр мөсөн тайлахгүй нь тодорхой.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ap 24168
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.