24177

Бүр эхнээс нь
Бага хэмжээний зовнил, түгшүүрээ ял.
Үгүй бол тэд
Ноцтой бэрхшээл болон өсөх боломжтой.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ap 24177
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.