24183

Нигүүсэлээр дүүрэн Замаараа
Хэрхэн явахыг Бурхан Өөрөө
Бидний зүрхэнд үзүүлнэ.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ap 24183
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.