24185

Дотоод ертөнцийн
Бүх танхай этгээдүүдээс
Хамгийн адгийн нь
Дуулгаваргүй байдал.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ap 24185
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.