24200

Бурханд гүн сэтгэгдэл төрүүлэхийг хүсвэл
Нөхцөл болзолгүй огоорлынхоо хүчээр
Зүрхнийхээ бүх дэлбээг үтэр түргэн нээ.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ap 24200
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.