24301

Хүн төрөлхтнийг өөрчлөн хувьсгах
Шинэ Мөрөөдөлийнхөө төлөө
Эзэн Дээдгэгээн минь маш чармайн ажилладаг.
Үүнтэй ижил гэгээрлийнхээ
Шинэ мөрөөдлийн төлөө би
Улам бүр чармайн хөдөлмөрлөх болно.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ap 24301
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.