24329

Өлмийд нь суухыг
Бурхан зөвшөөрөх мөчид
Би аз жаргалаар цэцэглэсэн зүрх болсон юм.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ap 24329
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.