24346

Бурхан, Түүний Нигүүсэлийн Сүлжээ
Үргэлж
Зүрхний минь шүтээнийг
Туйлын хайрлаж хамгаалдаг.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ap 24346
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.