24351

Би хайрт Эзэн Дээдгэгээнийхээ
Бүрэн тунхаглалын төлөө
Жинхэнэ өөрийгөө зориулагч болохын зэрэгцээ
Ирэх зууны хүүхэд байхыг хүсч байна.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ap 24351
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.