24396

Тэр санаатай бас удаа дараалан
Сүнсэндээ дуулгаваргүй байснаас
Сүнс нь одоо түүнийг өнчрүүлэн оджээ.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ap 24396
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.