106. Тууштай байдал

Шунал хүслийн ертөнцөд
Тууштай байдал бол сүйрэл.

Өөрийгөө өгөхүй тэмүүллийн ертөнцөд
Тууштай байдал бол ухаарал.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ff 106
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.