119. Ялалтыг уйлан дуудах үед

Өөрийнхөө ялалтыг дуудан мэгшихэд
Бурхан надад
Амжилтын бамбарыг өгдөг.
Бурханы Ялалтыг уйлан дуудахад
Бурхан надад
Дэвшлийн тэнгэрийг өгөөд зогсохгүй
Төгөлдрийн нарыг өгдөг.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ff 119
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.