127. Мөрөөдлийн хүч

Мөрөөдлийн хүч
Хүмүүнийг асуудалгүй
Аз жаргалтай болгох чадалтай.

Гэвч зөвхөн бодит үнэний хүч
Хүмүүнийг бүрэн төгөлдөр
Болгох чадалтай.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ff 127
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.