130. Эрх чөлөөний сүр хүчийг төсөөлөн харахуй

Хүмүүний гадаад амьдрал
Эрх чөлөөний хүчийг урьдаж үзэхийг
Байж ядан хүснэ.

Хүмүүний дотоод амьдрал
Нэгдлээс ундрах баяслын бодит үнэн
Мөнхөд болдог.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ff 130
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.