144. Ганц шөнийн амжилт

Зөвхөн Бурханых хэмээн
Мэдэрч чадах үед би
Шөнийн дотор амжилтанд
Хүрэх боломжтой.

Бурханы л төлөө амьдардаг гэж
Өөрийгөө ятгаж чадах цагт
Хэзээд хязгаараа давах дэвшил минь
Боломжтой төдийгүй зайлшгүй юм.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ff 144
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.