146. Агуу багш

Агуу багш
Эрэлчнийг урамшуулдаг.

Агуу багш
Эрэлчний дотор, түүгээр дамжин
Тэмүүлдэг.

Агуу багш
Эрэлчний аяллын сүнс бас
Түүний аяллын зорилго нь болохоо мэддэг.
Энэ хуудасны орчуулга: Czech
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ff 146
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.